ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I, II ORAZ III

Dyrekcja przypomina, że 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) odbędą się zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III wg następującego harmonogramu:

 KLASY    DRUGIE   i     KLASY    TRZECIE:

  • 17.00 – spotkania z Wychowawcami  w przydzielonych salach lekcyjnych.

KLASY    PIERWSZE:

  • 17.00 – spotkanie w sali gimnastycznej z Wychowawcami

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH!

 

Dodaj komentarz