BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA – II TERMIN

Młodzież klas drugich i trzecich,

W dniach 11 – 14 września (wtorek – piątek) na lekcjach 7. i 8. (13.00 – 15.00) odbędą się badania wyników nauczania w II terminie wg harmonogramu dostępnego na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Dodaj komentarz