Szkolne Koło PCK – zapisy

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność Szkolnego Koła PCK.

Główne zadania realizowane przez naszą organizację to:

  • pomoc potrzebującym
  • propagowanie honorowego dawstwa krwi i pozyskiwanie krwiodawców
  • upowszechnianie ideałów i podstawowych zasad Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowego prawa humanitarnego
  • zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu
  • rozbudzenie zainteresowań prozdrowotnych i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
  • przeciwdziałanie narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi

 

Szczegóły działalności na stronie http://www.iii-lo.tarnow.pl/pck/

Zapisy przyjmuje p. Agata Kowal do 21 września 2018r. (piątek)

Dodaj komentarz