Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

dla szkół średnich- TURBOLANDESKUNDE- Austria V Edycja

 

Jeśli interesujesz się historią, geografią, kulturą i posiadasz wiedzę ogólną dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz chcesz sprawdzić się językowo, zapraszamy Cię do udziału w nietypowym- drużynowym konkursie języka niemieckiego

To V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół średnich „TurbolandeskundeWędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie i Warszawie. Zgłoszenia drużyn do dnia 4 grudnia do p. mgr Agnieszki Juśko na adres centrumbibl.tarnow@gmail.com

Prosimy o podanie składu drużyn (imię, nazwisko, klasa). Drużyna może się składać z uczniów różnych klas. Prosimy jednak o uwzględnienie dat kolejnych etapów, bowiem zmiana składu drużyny, która przechodzi na kolejny etap nie jest później możliwa.

Etap szkolny przeprowadzony będzie w dniu 07.12.2018r. (piątek). Uczniowie rozwiązują            w trzyosobowych grupach test konkursowy. Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku szkolnym 2018/2019 pytania będą dotyczyły Austrii.

Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie z spośród najlepszych uczniów wyłaniana jest 3-osobowa drużyna.

Najlepsza drużyna ze szkoły bierze następnie udział w etapie regionalnym dnia 8.03.2019 r.

Trzeci etap odbędzie się 2.06.2019 r. w Instytucie Goethego w Krakowie. Na tym etapie konkursu wykonywane będą prezentacje dotyczące wylosowanego tematu i oprócz wiedzy merytorycznej oceniana będzie współpraca w grupie.

Szczegóły (regulamin i karta zgłoszeń) na ogólnopolskiej stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

http://psnjn.org/pl/turbolandeskunde-regulamin/

Serdecznie zapraszamy!!!

Koordynator Konkursu- mgr Agnieszka Juśko

Dodaj komentarz