Uczniowie klas I,

Mikołajkowy Koncert Charytatywny

4 grudnia 2018r. (wtorek) na lekcji 4 i 5 Samorząd Szkolny oraz członkowie SK PCK z klasy IIc i IIb organizują dla klas I mikołajkowy koncert w ramach programu charytatywnego „Podaj Dłoń, z którego dochód przeznaczony będzie na pomoc uczniom naszej szkoły znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Prosimy skarbników każdej klasy o zebranie po 3 złote od osoby i przekazanie zebranych pieniędzy uczennicy klasy IIc, Karolinie Więcław do 30 listopada 2018r. (piątek).

Dodaj komentarz