UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. STUDIA DLA HUMANISTÓW… I NIE TYLKO

19 marca Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Auli budynku głównego Uczelni, przy ul. podchorążych 2, w godzinach 9.00 – 14.00

Będzie można zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną na rok 2019/2020, uzyskać potrzebne informacje dotyczące kierunków studiów i procesu rekrutacji. Otwarte będą  Instytuty, pracownie, laboratoria.

Przygotowano atrakcyjny program spotkań, obejmujący prezentacje, wykłady otwarte oraz warsztaty.

Na tych, którzy jeszcze nie zaplanowali ścieżki kariery, czekają testy predyspozycji zawodowych.

Uniwersytet Pedagogiczny to nie tylko kierunki nauczycielskie. Uczelnia współpracuje ze strefą biznesu i przemysłem.  Efektem zacieśniania się tych relacji jest powstawanie kierunków i specjalizacji uwzględniających potrzeby rynku pracy.

 • Wydział Humanistyczny:
 1. Instytut Filozofii i Socjologii (Filozofia, Socjologia, Etyka, mediacje i negocjacje, Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi;);
 2. Instytut Historii i Archiwistyki (Historia ze specjalnością: historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska), antropologia historyczna; Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo, Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe);
 • Wydział Politologii
 1. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (Administracja, Ekonomia społeczna);
 2. Instytut Politologii (Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne);
 3. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie (Bezpieczeństwo państwa, Bezpieczeństwo narodowe);

 

 • Wydział Filologiczny:
 1. Instytut Filologii Polskiej
 2. Instytut Nauk o Informacji

KIERUNKI UNIKATOWE

Architektura informacji, Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe,

Studia na tych kierunkach umożliwiają:

-pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z działalnością informacyjną, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

-poznanie współczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w licznych sektorach usługowych, opanowanie metod pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ich organizacji i promowania;

-uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania przestrzeni informacyjnych, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu;

-zdobycie kwalifikacji i kompetencji do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych, oraz w mediach i biznesie.

3. Instytut Neofilologii (Filologia angielska, germańska, romańska, rosyjska, hiszpańska, włoska);

 1. Instytut Biologii (Biologia, Bioinformatyka, Ochrona środowiska);
 2. Instytut Geografii (Geografia, Turystyka i rekreacja, Gospodarka przestrzenna);
 • Wydział Matematyczno- Fizyczno- Techniczny
 1. Instytut Fizyki 
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Techniki 
 4. Instytut Informatyki
 • Wydział Sztuki
 1. Instytut Grafiki i Wzornictwa
 2. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 3. Katedra Intermediów
 4. Katedra Multimediów
 5. Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

 

ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE O DNIACH OTWARTYCH W BIBLIOTECE.

ZAPRASZAMY 🙂

Dodaj komentarz