Zajęcia w III LO w okresie strajku

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, drodzy Uczniowie.

Informujemy, że zajęcia edukacyjne w III LO w Tarnowie nie zostały odwołane!

Nie wszyscy nauczyciele strajkują, a ci, którzy pracują, idą na lekcje i realizują materiał. Oprócz zajęć opiekuńczych organizowane są zastępstwa z następujących przedmiotów: matematyka, j. polski, j. angielski, historia, wos, przedsiębiorczość, geografia, j. łaciński, religia, etyka,  wf. Prosimy, aby uczniowie uczestniczyli w zajęciach.

Przypominamy, że każda nieobecność uczniów w szkole musi być usprawiedliwiona pisemnie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Dyrekcja

Dodaj komentarz