„PIERWSZE DNI W „TRZECIM”- KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LITERACKĄ…

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę literacką na temat wrażeń z pierwszych dni pobytu w III Liceum.

Praca powinna być oryginalna, spójna, poprawna stylistycznie- językowo, maksymalnie do 3/4 formatu A4.

Prosimy o przesyłanie swoich prac do nauczycieli polonistów w terminie do 23 września 2019 r.

Zwycięskie prace będą publikowane na stronie liceum oraz w gazetce szkolnej.

Szczegóły możecie uzyskać u nauczycieli języka polskiego i opiekuna konkursu – p.  Marty Mikosińskiej.

Zapraszamy!

Leave a Reply