STYPENDIA SOCJALNE DO 15 WRZEŚNIA!!!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych
okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO (można je wydrukować w bibliotece szkolnej lub pobrać u pedagoga szkolnego).

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

 

Dodaj komentarz