OLIMPIADA HISTORYCZNA

W listopadzie 2019 r., odbyły się  w naszej Szkole eliminacje I stopnia Olimpiady Historycznej, w dwóch etapach- pisemnym i ustnym.

W dniach 5 – 12 listopada 2019 r. dokonano analizy i oceny prac badawczych z historii, przygotowanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematami zaproponowanymi przez Komitet Główny Olimpiady.

Do etapu pisemnego przystąpili następujący uczniowie:

KLASA 1A – nauczyciel prowadzący Małgorzata Krawczyk-Trybulska

 • Franciszek Grabień
 • Krystian Skruch
 • Olgierd Ziewacz
 • Wojciech Glazer
 • Szymon Rzońca

KLASA 1Ag – nauczyciel prowadzący Łukasz Jewuła

 • Julia Pańczyk
 • Radosław Ryba
 • Dominik Berezowski
 • Ernest Krzyżanowski
 • Gabriela Malinowska
 • Paweł Kret
 • Wojciech Sztorc

KLASA 2H – nauczyciel prowadzący Krzysztof Płonka

 • Patryk Iwaniec
 • Maksymilian Mol
 • Aleksander Piwowarski

KLASA 3H – nauczyciel prowadzący Łukasz Jewuła

 • Mirosław Jarosz
 • Wojciech Biedroń

Zgodnie z regulaminem Komisja Szkolna w składzie:

 • Przewodnicząca: Małgorzata Ważna (wicedyrektor Szkoły)
 • Zastępca: Małgorzata Krawczyk- Trybulska (nauczyciel historii)
 • Członkowie: Łukasz Jewuła (nauczyciel historii), Krzysztof Płonka (nauczyciel historii)

oceniła prace i zakwalifikowała do etapu ustnego 17 osób.

W dniach 18-19 listopada 2019 r. odbył się etap ustny Olimpiady. Uczniowie odpowiadali na 3 pytania i musieli uzyskać minimum 80 punktów łącznie za prace pisemna i odpowiedź ustną.

Każda praca została zaopatrzona w kartę oceny i zostanie przesłana do weryfikacji, którą dokonuje Komisja Okręgowa w porozumieniu z Komitetem Głównym Olimpiady. O jej wynikach Szkoła i uczniowie zostaną poinformowani w czasie przewidzianym harmonogramem Olimpiady Historycznej.

Lista uczniów, którzy uzyskali w etapie pisemnym i ustnym minimum 80 punktów i zostali wytypowani do weryfikacji prac badawczych:

KLASA 1A

 • Wojciech Glazer
 • Franciszek Grabień
 • Krystian Skruch

KLASA 1 Ag

 • Julia Pańczyk
 • Paweł Kret
 • Ernest Krzyżanowski

KLASA 2H

 • Patryk Iwaniec
 • Maksymilian Mol
 • Aleksander Piwowarski

KLASA 3H

 • Mirosław Jarosz
 • Wojciech Biedroń

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

 

 

 

 

Leave a Reply