APEL PODSUMOWUJĄCY I OKRES NAUKI R. SZK. 2019/2020

17  lutego 2020 r. (poniedziałek) w sali gimnastycznej odbędzie się apel podsumowujący I okres nauki r. szk. 2019/2020 wg następującego harmonogramu:

5. lekcja (godz. 11.00) –   klasy:         I    A , D,  E,  Bg,   Dg,  Fg,  Gg

                                                                  II   B,  C,  D,  E,  F

                                                                  III  C,  D,  F

6. lekcja (godz. 12.05) –     klasy:         I     B,  C , F,   G,  Ag,  Cg,  Eg

                                                                  II    A,  G , H

                                                                  III   A, B,  E,  G,  H

UWAGA: Na początku lekcji w salach zostanie sprawdzona obecność uczniów, dopiero potem należy przejść

                do sali gimnastycznej!

Dodaj komentarz