Nabór do Jury 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Tarnowskie Centrum Kultury rozpoczęło nabór do Jury Młodzieżowego, 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej- corocznego festiwalu wybranych polskich filmów fabularnych.

Festiwal zostanie poprzedzony cyklem spotkań edukacyjnych „MovieMy o kinie”, które odbędą się już w marcu i kwietniu, a poświęcone będą wybranym zagadnieniom dotyczącym polskiego filmu.

Nabór do Jury składa się z trzech etapów:

Etap 1. Deklaracja uczestnictwa w Jury, poprzez złożenie formularza, która zapewnia udział w sześciu bezpłatnych wykładach o polskim filmie. (Szczegóły w regulaminie).

Etap 2. Test wyłaniający właściwy skład jurorski, przygotowany w oparciu o wykłady. Wykłady, podczas których, kandydaci będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, związanymi z polskim filmem, odbywać będą się w klubie filmowym kina Marzenie.

Etap 3. Udział wyłonionych jurorów w ocenie filmów 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Aby zgłosić swój akces do prac w Jury Młodzieżowym należy:

• Osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 6 marca 2020 roku.

• Formularz i regulamin naboru oraz dostępne poniżej.

• Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Imprez, pokój 25, Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.

• W przypadku zgłoszenia niepełnoletniego ucznia do prac w Jury, niezbędna jest pisemna zgoda rodzica, bądź opiekuna, na branie udziału w wieczornych projekcjach filmowych. (dostępne poniżej)

Regulamin                                              Formularz (załącznik nr 1) (dwustronicowy)                                Zgoda (załącznik nr 2)   

Bliższe informacje możecie uzyskać w bibliotece szkolnej, na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz TCK

Leave a Reply