Finał Małopolskiego Konkursu Czytelniczego „Czytam, znam, rozumiem”

Finał Małopolskiego Konkursu Czytelniczego

5 marca 2020 r. w PWSZ w Tarnowie został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, rozumiem” pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Rektora PWSZ w Tarnowie.

Ponieważ władze PWSZ w Tarnowie odwołały wszystkie masowe imprezy z powodu zagrożenia koronawirusem, nie odbyła się również uroczystość  wręczenia nagród z udziałem zaproszonych gości, jednakże egzamin konkursowy został przeprowadzony zgodnie z planem.

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu całego województwa małopolskiego. We wszystkich etapach konkursu musieli wykazać się doskonałą znajomością „Pana Tadeusza”         A. Mickiewicza, „Latarnika” H. Sienkiewicza oraz „Szkiców spod Monte Cassino” M. Wańkowicza. Liczyła się nie tylko znajomość treści tych utworów, ale również zrozumienie ich problematyki, a co najtrudniejsze – umiejętność poprawnego, logicznego i sugestywnego wypowiadania się na temat literatury.

III etap konkursu miał formę ustną – zadaniem każdego z uczestników było wypowiedzenie się na temat dwóch wylosowanych zagadnień dotyczących lektur konkursowych. Przy ocenie wypowiedzi komisja brała pod uwagę jej poziom merytoryczny, a zwłaszcza wykorzystanie wiedzy w argumentacji, kompozycję wypowiedzi oraz styl                 i poprawność językową. Wystąpienia uczestników oceniała komisja złożona z pracowników naukowych PWSZ, nauczycieli tarnowskich szkół oraz przedstawicieli MBP w Tarnowie – członków Towarzystwa Literackiego               im. A. Mickiewicza, zaś pracom komisji przewodniczyła     prof. dr hab. Teresa Wilkoń.

Tytuł laureata uzyskało 13 uczestników, którzy uzyskali co najmniej 80 procent punktów łącznie za część pisemną etapu rejonowego i część ustną. Na szczególne uznanie komisji zasłużyło 8 uczniów, których wypowiedzi wyróżniały się dojrzałością oraz wysokim poziomem językowym i za wypowiedź ustną uzyskali maksymalną liczbę punktów:

 1. Banek Igor
 2. Jóźwiak Maria
 3. Kołodziej Martyna
 4. Mróz Karol
 5. Musiał Marianna
 6. Radziszewska Wiktoria
 7. Stańczyk Kacper
 8. Klimek Natalia

Pozostali Laureaci i Finaliści:

 1. Dojka Szymon           LAUREAT
 2. Górka Weronika  LAUREAT
 3. Janik Natalia LAUREAT
 4. Zawodniak Ewelina LAUREAT
 5. Wielgus Jan LAUREAT

 

 1. Augustyn Daniela FINALISTA
 2. Bałut Anna FINALISTA
 3. Blacha Karolina FINALISTA
 4. Florek Aleksandra FINALISTA
 5. Jawień Arkadiusz FINALISTA
 6. Kielawa Julia FINALISTA
 7. Komoński Kamil FINALISTA
 8. Kozaka Joanna FINALISTA
 9. Kozioł Klaudia FINALISTA
 10. Łukasik Zuzanna FINALISTA
 11. Matus Natalia FINALISTA
 12. Plewczyńska Helena FINALISTA
 13. Polak Jakub FINALISTA
 14. Polak Oliwier FINALISTA
 15. Reczek Wiktoria FINALISTA
 16. Rucka Magdalena FINALISTA
 17. Skrabot Sebastian FINALISTA
 18. Smaga Patrycja FINALISTA

 

Gratulujemy wszystkich uczestnikom.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz