Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania! Zostań stypendystą!

Trwa rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Już po raz 38. ogólnopolskie stowarzyszenie naukowców, twórców, studentów i popularyzatorów
nauki prowadzi rekrutację zdolnych nastolatków z całej Polski. Zakwalifikowana młodzież będzie
mogła w nadchodzącym roku szkolnym brać udział w wielodyscyplinarnych obozach naukowych,
warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach, koncertach i wystawach.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci od niemal 40 lat pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i
techników, a także – starszych klas szkół podstawowych.

Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Rejestracja nowych wniosków odbywa się do 30 czerwca na stronie fundusz.org/rekrutacja
Od uczniów wymaga się napisania wniosku – listu na temat swoich zainteresowań. Należy do niego
dołączyć również ew. inne dokumenty, własne prace (naukowe, literackie) itp. Wyniki kwalifikacji
będą znane na początku października.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez
pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach
badawczych, seminariach. Przez okrągły rok organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i
plastyczne, koncerty i wystawy.
KFnrD ma status organizacji pożytku publicznego, wszystkie zajęcia i materiały są dla uczniów
całkowicie bezpłatne, a żeby wyrównywać szanse w dostępie do nich, zwracane są również koszty
podróży.
Za to, żeby się zakwalifikować na obóz lub warsztaty, często trzeba rozwiązać zadania
kwalifikacyjne lub przygotować krótką prezentację na wybrany temat.

Nie tylko dla prymusów i olimpijczyków
Na zajęciach Funduszu można spotkać laureatów olimpiad międzynarodowych i prymusów, których
zgłaszają najlepsze szkoły w kraju. Ale równocześnie jest wiele osób, które jakąś dziedziną
pasjonują się całkowicie wbrew szkole i szkolnej rutynie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy równie z na stronę Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Dodaj komentarz