EGZAMIN MATURALNY – WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Maturzyści 2020,

przekazujemy Wam kilka istotnych uwag dotyczących egzaminu maturalnego.

 1. Na stronie OKE sprawdźcie numery sal, w których piszecie dane egzaminy (UWAGA: sala nr 1 to sala gimnastyczna; pozostałe numery są zgodne z faktyczną numeracją pomieszczeń w budynku).
 2. Do szkoły na egzamin zabierzcie ze sobą TYLKO RZECZY NIEZBĘDNE dla jego przeprowadzenia:
 • dowód osobisty,
 • długopis piszący na czarno,
 • przybory i materiały pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE,
 • maseczkę ochronną.

3.   Jeżeli jednak będziecie mieć ze sobą np. torebki czy plecaki to oczywiście nie możecie ich wnieść na salę  egzaminacyjną. Rolę doraźnej „szatni” będzie pełniła sala nr 4 ale Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej zostawione.

 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU:

(wytyczne CKE, MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego)

 1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
 2. Zachowaj co najmniej 1,5 metrowy odstęp od innych osób, kiedy to jest możliwe.
 3. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 4. Zakrywaj usta i nos, kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wchodzisz do sali egzaminacyjnej.
 5. Używaj TYLKO WŁASNYCH przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, kalkulatora.
 6. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają także inne osoby, np. słownika.
 7. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu -wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 8. Dbaj o higienę: myj ręce wodą z mydłem, przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 9. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz lub kaszlesz.
 10. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

 

PRZESTRZEGAJCIE  WYTYCZNYCH I BĄDŹCIE JAK NAJLEPSZEJ MYŚLI:

NA PEWNO WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE!

 

ŻYCZYMY WAM POWODZENIA!

Dodaj komentarz