ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI (czyli wyników egzaminu maturalnego)

Szanowni Państwo, informujemy, że odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI przez Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie odbędzie się 11 sierpnia  2020 r. (wtorek).  Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram. Prosimy o przybycie do szkoły o ściśle określonej porze, zgodnie z wyznaczoną w harmonogramie godziną.

Prosimy:

  • o wchodzenie do szkoły:

– głównym wejściem (sale 11 i 19),

– wejściem przy sali gimnastycznej /szklane drzwi/ (sale 5 i 6); 

  • po wejściu do budynku:

– o dezynfekcję rąk,

– o założenie maseczki ochronnej,

– o zachowanie  dystansu społecznego (odległość 1,5 metra od innych osób);

  • o przyniesienie dowodu tożsamości;
  • o przyniesienie własnego długopisu.

 

 

Harmonogram odbioru ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI (czyli wyników egzaminu maturalnego)

przez Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

 

GODZINA KODY UCZNIÓW KODY UCZNIÓW

SALA 5

SALA 11

9.00 A 01 – A 10 E 01 – E 10
9.15 A 11 – A 20 E 11 – E 20
9.30 A 21 –  A 29 E 21 – E 28; F 01 – F 02
9.45 B 01 –  B 12 F 03 – F 12
PRZERWA   10.00  – 10.15  

SALA 6

 

SALA 19

10.15 B 13 – B 22 F 13 – F 24
10.30 B 23 –  B 32 F 25 – F 34
10.45 C 01 –  C 12 G 01 – G 10
11.00 C 13 –  C 24 G 11 – G 20
PRZERWA    11.15 – 11.30  

SALA 5

 

SALA 11

11.30 C 25 – C 35 G 21 – G 31
11.45 D 01 –  D 12 H 01 – H 10
12.00 D 13 –  D 24 H 11 – H 20
12.15 D 25  – D 36    H 21 – H 27
12.30. – 13.00 ————————– ABSOLWENCI z LAT POPRZEDNICH

 

 obrazek wyróżniający: https://pixabay.com/pl/diploma-152024_960_720

 

Dodaj komentarz