STYPENDIUM FUNDACJI IMIENIA ARCYBISKUPA JERZEGO ABLEWICZA

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 15 lipca 2020 roku  ruszył nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2020/2021. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami REGULAMINU a następnie pobrać ze strony WNIOSEK. Dokumenty należy złożyć do 14 września 2020 roku  (poniedziałek) 

WNIOSEK i  REGULAMIN do pobrania na stronie:   http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Uwaga: Ilość nowych stypendiów będzie ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie nawet wówczas, gdy będą spełniać kryteria określone w regulaminie!

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!!!

Wnioski należy wysyłać na następujący adres:

Fundacja Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Ks. Robert Dytko
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

Dodaj komentarz