KURSY MATURALNE w PWSZ w TARNOWIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje kursy przygotowujące do matury.

Zajęcia odbywać się będą od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. z następujących przedmiotów:

  • Język polski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 50 godz.)
  • Matematyka (poziom podstawowy 48 godz., rozszerzony 48 godz.)
  • Język angielski (poziom podstawowy 40 godz., rozszerzony 40 godz.)
  • Chemia (poziom rozszerzony 40 godz.)
  • Fizyka (poziom rozszerzony 40 godz. w tym zajęcia praktyczne)
  • Biologia (poziom rozszerzony 40 godz.)

Planowane jest utworzenie grup szkoleniowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia będą prowadzone w mało licznych grupach (od 5 do 15 osób), w godzinach popołudniowych, raz lub dwa razy w tygodniu.

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 20 złotych (w przypadku płatności z góry oferujemy rabat w wysokości 10% od całej kwoty kursu). Kadrę nauczycielską kursów stanowić będzie grupa wysoko wykwalifikowanych dydaktyków, których wiedza i doświadczenie gwarantują najwyższy poziom kursów.

Zajęcia odbywać się będą na terenie kampusu PWSZ, z wykorzystaniem wszystkich jego zalet: doskonale wyposażonych sal, nowoczesnych technik audiowizualnych i najwyższej jakości pomocy dydaktycznych, a w przypadku kursu z fizyki będą to również zajęcia praktyczne.

W przypadku chęci skorzystania z tej oferty, należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości 100 zł  za jeden przedmiot (nr konta Uczelni: 35 1240 1910 1111 0010 2142 6446 z dopiskiem „kurs maturalny z przedmiotu …”), wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie) oraz złożyć wypełnioną umowę w dwóch egzemplarzach (patrz dokumenty do pobrania) w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie p. A117 nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji tj. 30 września 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej, pokój nr A117, tel. (14) 63 16 568, e-mail: uceu@pwsztar.edu.pl, od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 15.30.

Bliższe informacje znajdziecie również na stronie https://pwsztar.edu.pl/kursy-matura/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – dostępny do dnia 30 września 2020 r.

UMOWA – KURS MATURALNY.pdf

Zapraszamy 🙂

Leave a Reply