Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Olimpiada składa się z trzech etapów:

Etap I – 6.11.2020 – 10:00 – odbywa się w szkołach
Etap II – 12.12.2020 – 10:00 – odbywa się w okręgach
Etap III – 13.03.2021 – 10:00 – odbywa się na Wydziale Chemii UJ

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
2. Olimpiada przeprowadzana jest wyłącznie w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów klas II szkół 3-letnich i klas II i III szkół 4-letnich, bądź 5-letnich; zwanych dalej klasami II;
b) dla uczniów klas maturalnych tzn. klas III szkół 3-letnich i IV szkół 4-letnich lub 5-letnich; zwanych dalej klasami maturalnymi.
3. Do dnia 30 września nauczyciel musi zarejestrować chęć uczestnictwa w Olimpiadzie jego uczniów korzystając z formularza dostępnego na stronie Olimpiady podając ilość uczniów, która pod jego opieką weźmie udział w Olimpiadzie. Jeśli w szkole pracuje więcej niż 1 nauczyciel, to każdy nauczyciel chemii indywidualnie rejestruje swoich uczniów.
4. Jedna szkoła może być zarejestrowana przez więcej niż jednego z nauczycieli.
5. Do dnia 10 października, nauczyciele powinni opłacić udział uczniów, których liczbę zgłosili do udziału w Olimpiadzie.
6. Uczestnicy Olimpiady rejestrują się indywidualnie korzystając z formularza dostępnego na stronie olimpiady w okresie między 11 a 20 października.

Szczegółowy zakres materiału zamieszczony jest na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „Zakres materiału”.
Olimpiada składa się z trzech etapów: pierwszego – eliminacji szkolnych, drugiego – okręgowych i trzeciego – finału.

UCZESTNICY
1. Uczestnicy powinni zebrać się na 15 minut przed rozpoczęciem eliminacji w miejscu przeprowadzania danego etapu Olimpiady.
2. Uczestnicy Olimpiady przynoszą ze sobą:
– dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
– przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem),
– kalkulator prosty zawierający tylko działania takie jak: dodawanie, mnożenie, dzielenie, odejmowanie i pierwiastkowanie (urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet, kalkulator naukowy itp. nie mogą być używane),
3. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez organizatorów (maturalne tablice chemiczne).
4. Organizator Olimpiady może pozbawić uczestnika prawa do udziału w olimpiadzie, jeżeli naruszy on zasady regulaminu, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy oraz kontaktowanie się podczas olimpiady z innymi uczestnikami.

Informacje szczegółowe:
http://dlaszkol.chemia.uj.edu.pl/o-konkursie

Opiekun: Krzysztof Golonka

Leave a Reply