Konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.

Małopolska Policja wraz z partnerem projektu: Samorządem Województwa Małopolskiego ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego mający na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza wśród seniorów – osób najbardziej narażonych na bezwzględną działalność oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

W pierwszej kategorii: „Ostrzeż seniora” dla szkół ponadpodstawowych, należy wykonać plakat z ostrzeżeniami, który będzie zawierał, co najmniej jedną z metod działania oszustów, np. „na policjanta”, „na wnuczka”. Uczestnicy konkursu mogą również skorzystać
z gotowych materiałów (np. logo projektu, plakat projektu, ulotka). Najważniejsze, aby opowiedzieć babci, dziadkowi lub innemu seniorowi z otoczenia o przestępcach, którzy najczęściej podając się za policjanta lub krewnego „wyłudzają” od nich pieniądze lub inne kosztowności.  Następnie udokumentować swoje zadanie wykonując fotografię seniora trzymającego plakat.

W drugiej kategorii: konkurs filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych należy przygotować film z poradami dla babć, dziadków lub innych seniorów z otoczenia. Uczestnikami w tej kategorii mogą być uczniowie indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób),  którzy w postaci filmu, animacji lub spotu wykonają utwór o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień. Najważniejsze aby film zawierał co najmniej jedną z metod działania oszustów: „na wnuczka”, „na policjanta” itp.

Aktywizacja młodzieży oraz szkół ukierunkowana na podniesienie świadomości niebezpieczeństw wśród osób starszych na terenie województwa małopolskiego przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze, a tym samym zmniejszenia ilości osób pokrzywdzonych.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 31 października 2020 roku.

Dla zwycięskich szkół i uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci laptopów, tabletów itp. Regulamin i inne dokumenty znajdują się https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/2072,Konkurs-dla-uczniow-oraz-szkol-ponadpodstawowych-wojewodztwa-malopolskiego-pnWnu.html

„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.

Pomóż chronić seniorów!

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego akcję, który znajduje się na fanpage Bezpieczne Dziecko.

https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko/videos/vb.1516647635115196/1425795964291358/?type=2&theater

 

Dodaj komentarz