Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę literacką na temat wrażeń z pierwszych dni pobytu w III Liceum. Praca powinna być oryginalna, spójna, poprawna stylistycznie- językowo, maksymalnie do 3/4 formatu A4. Prosimy o przesyłanie swoich prac do nauczycieli polonistów w terminie do 23 września 2019 r. Zwycięskie prace będą publikowane na stronie liceum oraz w gazetce szkolnej. Szczegóły możecie uzyskać u nauczycieli języka polskiego i opiekuna konkursu – p.  Marty Mikosińskiej. Zapraszamy!