Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę literacką na temat wrażeń z pierwszych dni pobytu w III Liceum. Praca powinna być oryginalna, spójna, poprawna stylistycznie- językowo, maksymalnie do 3/4 formatu A4. Prosimy o przesyłanie swoich prac do nauczycieli polonistów w terminie do 23 września 2019 r. Zwycięskie prace będą publikowane na stronie liceum oraz w gazetce szkolnej. Szczegóły możecie uzyskać u nauczycieli języka polskiego i opiekuna konkursu – p.  Marty Mikosińskiej. Zapraszamy!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. WNIOSKI PROSZĘ SKŁADAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO (można je wydrukować w bibliotece szkolnej lub pobrać u pedagoga szkolnego). Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Tarnowa.     

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół III LO w Tarnowie 18 września (środa) do Amfiteatru Letniego w Tarnowie, przy ul. Kopernika 4 NA WRZEŚNIOWY PIKNIK III LO W TARNOWIE w programie: 12.00 – 13.30 TURNIEJ KLAS PIERWSZYCH 13.45 – 14.30 KONCERT LELIWA JAZZ BAND 14.40 – 15.40 ZUMBA- MICHAŁ JAGIENCARZ ZAPEWNIAMY: DOBRĄ MUZĘ, DOBRE JEDZENIE MNÓSTWO DOBREJ ZABAWY 🙂 ZAPRASZAMY!!!  

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców na spotkanie z Władysławem Bożkiem- żeglarzem i poetą, absolwentem naszej Szkoły. Inspiracją do tego wydarzenia jest wydanie w Adge we Francji,   zbiorku poetyckiego „Smak wiatru” wraz z prezentacjami żeglarskimi. Spotkanie odbędzie się 13 września (piątek), o godzinie 17.00 w Czytelni Czasopism Bieżących MBP w Tarnowie, przy ul. Krakowskiej 4 (parter) i poprowadzi go znany tarnowski poeta Zbigniew Mirosławski. Oprawę muzyczną zapewni Grzegorz Pączkowski (gitara).……