PILNE ! ZMIANA TERMINU II etapu konkursu dla gimnazjalistów “Improve Your English”.

Pragniemy poinformować nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych, że II etap konkursu języka angielskiego “Improve Your English” nie  odbędzie się 9 marca lecz 23 MARCA (piątek) o godz. 15.00 w salach 5,6 w budynku III LO. Zmiana związana jest z pokryciem się terminu konkursu IYE oraz konkursu kuratoryjnego. Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej  informacji wszystkim zainteresowanym. Dziękujemy.

Komisja konkursowa

Dorota Boryczko, Edyta Nowak, Natalia Rzońca

 

XVI –  KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW ‚ IMPROVE YOUR ENGLISH’ 2017/2018

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zaprasza uczniów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w XVI już  edycji konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Tegoroczna edycja jest edycją jubileuszową w związku z obchodami 120-lecia III LO. W tym roku konkurs organizowany jest przez III LO przy wsparciu  Wydawnictw; Express Publishing,  Pearson Longman oraz  Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej E-ducaTIO.

Konkurs IMPROVE YOUR ENGLISH  składa się z II etapów.

ETAP I – 08 .XII.2017 godz. 15.00 – 15.45  budynek III LO ul. Brodzińskiego 6, sale 5,6,7

Test pisemny obejmujący ćwiczenia leksykalno-gramatyczne  z  zakresu materiału gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, słowotwórstwo, parafrazy.

Ogłoszenie wyników ETAPU I – 9.I.2018

ETAP II – 09.III.2018 godz. 15.00 – 15.45 budynek III LO ul. Brodzińskiego 6, sale 5,6,7

Test pisemny obejmujący słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz test  wiedzy o  Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Ogłoszenie wyników ETAPU II -11.IV.2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XIII edycji  KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 27.IV.2018 godz. 15.00 w budynku III LO ul. Brodzińskiego 6, Aula (s.14)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 grudnia 2017  na adres: edynow5@wp.pl lub przekazać telefonicznie w sekretariacie III LO tel. + 14 688 84 00. Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu dostępne w zakładce GIMNZAJALIŚCI na stronie szkoły www.iii-lo.tarnow.pl.

Organizatorzy

Dorota Boryczko, Edyta Nowak, Natalia Sas

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.

REGULAMIN FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY