XV – JUBILEUSZOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW ‚IMPROVE YOUR ENGLISH’ 2016/2017

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zaprasza uczniów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w XV już edycji konkursu języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Tegoroczna edycja jest edycją jubileuszową w związku z obchodami 120-lecia III LO. W tym roku konkurs organizowany jest przez III LO przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół III LO, Wydawnictwa Pearson Longman oraz Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej E-ducaTIO.

Konkurs IMPROVE YOUR ENGLISH  składa się z II etapów.

ETAP I – 9 .XII.2016 godz. 15.00 – 15.45  budynek III LO ul. Brodzińskiego 6, sale 5,6,7

Test pisemny obejmujący ćwiczenia leksykalno-gramatyczne  z  zakresu materiału gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, słowotwórstwo, parafrazy.

Ogłoszenie wyników ETAPU I – 5.I.2017

ETAP II – 17.III.2017 godz. 15.00 – 15.45 budynek III LO ul. Brodzińskiego 6, sale 5,6,7

Test pisemny obejmujący słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz test  wiedzy o  Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Ogłoszenie wyników ETAPU II -7.IV.2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE XIII edycji  KONKURSU i WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 28.IV.2016 godz. 15.00 w budynku III LO ul. Brodzińskiego 6, Aula (s.14)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 grudnia 2016  na adres: edynow5@wp.pl lub przekazać telefonicznie w sekretariacie III LO tel. + 14 688 84 00. Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu dostępne w zakładce GIMNZAJALIŚCI na stronie szkoły www.iii-lo.tarnow.pl.

Organizatorzy

Dorota Boryczko, Edyta Nowak, Natalia Sas, Katarzyna Wańczyk

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.

REGULAMIN FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY