PODRĘCZNIKI W R. SZK. 2022/2023

 UWAGA: Podręczniki dla  klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych ukazały się
NAJWCZEŚNIEJ w roku 2019
i zawierają informację, że są przeznaczone dla uczniów szkół PONADPODSTAWOWYCH

Lista podręczników dla poszczególnych  klas na r. szk. 2022/2023

KLASY PIERWSZE

Klasa PIERWSZA: matematyka –j. angielski

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

       1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
       2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
       3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
       4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 Nr dopuszczenia: 983/1/2019

Nowa Era
       5.           BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. 

Nr dopuszczenia: 1006/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres PODSTAWOWY. Szkoły ponadpodstawowe. (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka).

Nowa Era
       6.           ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nr dopuszczenia: 994/1/2019

Nowa Era
       7.           FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.”

NOWA EDYCJA

WSiP
       8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres ROZSZERZONY; klasa I.

   Pazdro
       9.           InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
      10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. 

Nr dopuszczenia: 1007/2019

OPERON
      11.         PlastykaAnita Przybyszewska – Pietrasiak „Plastyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1054/2019

OPERON

 

Klasa PIERWSZA: biologia – chemia – matematyka

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

       1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
       2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
       3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
       4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 Nr dopuszczenia: 983/1/2019

Nowa Era
       5.           BiologiaMarek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

 Nr dopuszczenia: 1010/1/2019

Biologia na czasie 1.” Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres ROZSZERZONY (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Renata Stencel, Anna Tychmanowa).

Nowa Era
       6.           ChemiaMaria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 991/1/2019

Nowa Era
       7.           FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.”

NOWA EDYCJA

WSiP
       8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres ROZSZERZONY; klasa I.

   Pazdro
       9.           InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
      10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.  

Nr dopuszczenia: 1007/2019

OPERON
      11.         MuzykaMałgorzata Rykowska, Zbigniew Nikodem Szałko „Muzyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1060/2019

OPERON

 

Klasa PIERWSZA: biologia – chemia – j. angielski

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
2.HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
3.Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
4.GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 Nr dopuszczenia: 983/1/2019

Nowa Era
5.BiologiaMarek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 1010/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres ROZSZERZONY (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Renata Stencel, Anna Tychmanowa).

Nowa Era
6.ChemiaMaria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 991/1/2019

Nowa Era
7.FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.”

NOWA EDYCJA

WSiP
8.MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres podstawowy.

Nr dopuszczenia: 972/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres PODSTAWOWY; klasa I.

   Pazdro
9.InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
10EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1007/2019

OPERON
11MuzykaMałgorzata Rykowska, Zbigniew Nikodem Szałko „Muzyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1060/2019

OPERON

 

Klasa PIERWSZA: matematyka – fizyka –j. angielski

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

       1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
       2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
       3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
       4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 Nr dopuszczenia: 983/1/2019

Nowa Era
       5.           BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. 

Nr dopuszczenia: 1006/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres PODSTAWOWY. Szkoły ponadpodstawowe. (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka).

Nowa Era
       6.           ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nr dopuszczenia: 994/1/2019

Nowa Era
       7.           FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony.”

NOWA EDYCJA

WSiP
       8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres ROZSZERZONY; klasa I.

   OE Pazdro
       9.           InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
      10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. 

Nr dopuszczenia: 1007/2019

OPERON
      11.         PlastykaAnita Przybyszewska – Pietrasiak „Plastyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1054/2019

OPERON
      12.         Zajęcia szachowe 

MATERIAŁY EDUKACYJNE NAUCZYCIELA

 

———-

Klasa PIERWSZA: matematyka – fizyka – informatyka

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

       1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
       2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
       3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
       4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nr dopuszczenia: 983/1/2019Nowa Era
       5.           BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  Nr dopuszczenia: 1006/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres PODSTAWOWY. Szkoły ponadpodstawowe. (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka).

Nowa Era
       6.           ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nr dopuszczenia: 994/1/2019

Nowa Era
       7.           FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach „Fizyka. Podręcznik . Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony.”

NOWA EDYCJA

WSiP
       8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.    Nr dopuszczenia: 979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres ROZSZERZONY; klasa I.

   OE Pazdro
       9.           InformatykaWojciech Hermanowski, Sławomir Sidor  „Informatyka 1”. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1048/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
      10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.  Nr dopuszczenia: 1007/2019OPERON
      11.         PlastykaAnita Przybyszewska – Pietrasiak „Plastyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1054/2019

 OPERON
      12.         Zajęcia brydżoweWładysław Izdebski  „Szkoła brydża od podstawówki do liceum”Wydawnictwo SZA

Klasa PIERWSZA: matematyka – geografia – j. angielski

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

       1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
       2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
       3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
       4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nr dopuszczenia: 973/1/2019Nowa Era
       5.           BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.      Nr dopuszczenia: 1006/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres PODSTAWOWY. Szkoły ponadpodstawowe. (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka).

Nowa Era
       6.           ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Nr dopuszczenia: 994/1/2019

Nowa Era
       7.           FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.”

NOWA EDYCJA

WSiP
       8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres rozszerzony.      Nr dopuszczenia: 979/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres ROZSZERZONY; klasa I.

   OE

Pazdro

       9.           InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2022 r.

OPERON
      10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.  Nr dopuszczenia: 1007/2019OPERON
      11.         PlastykaAnita Przybyszewska – Pietrasiak „Plastyka”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Nr dopuszczenia: 1054/2019

OPERON

 

Klasa PIERWSZA:   j. polski – historia – j. angielski

 

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

  1.           Język polskiDariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1.” Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA EDYCJA

Nr dopuszczenia: 952/1/2022/z1

WSiP
  2.           HistoriaZmiana podstawy programowej – podręcznik w przygotowaniu 
  3.           Historia

i

teraźniejszość

Nowy przedmiot od r. szk. 2022/2023

– podręcznik w przygotowaniu

 
  4.           GeografiaRoman Malarz, Marek Więckowski  „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nr dopuszczenia: 983/1/2019Nowa Era
  5.           BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 Nr dopuszczenia: 1006/1/2019

„Biologia na czasie 1.” Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum ; zakres PODSTAWOWY. Szkoły ponadpodstawowe. (autorzy: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka).

Nowa Era
  6.           ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.       Nr dopuszczenia: 994/1/2019Nowa Era
  7.           FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy.

NOWA EDYCJA

WSiP
  8.           MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1”. Zakres podstawowy.      Nr dopuszczenia: 972/1/2019

Zbiór zadań do liceów i techników (wymienionych autorów); zakres PODSTAWOWY; klasa I.

  OE Pazdro
  9.           InformatykaWojciech Hermanowski  „Informatyka 1”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej     Nr dopuszczenia: 1052/1/2019

UWAGA:  Zakup OPCJONALNY po konsultacji z nauczycielem przedmiotu we wrześniu 2021 r.

OPERON
 10.         EdBBarbara Boniek, Andrzej Kruczyński „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.   Nr dopuszczenia: 1007/2019OPERON
 11.         FilozofiaMonika Bokiniec, Sylwester ZielkaSpotkanie z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”    Nr dopuszczenia: 1044/2019Nowa Era

 

Religia

   1. 

        Red. M. Zając „W poszukiwaniu wolności. Religia. Podręcznik dla

                                   klasy I szkoły ponadpodstawowej”.

wydawnictwo GAUDIUM,  Lublin

 

Języki obce nowożytne

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1. 

Język angielski

 

UWAGA:

Podręcznik należy zakupić dopiero po teście kwalifikacyjnym

(początek września 2022 r.)

 
2. 

Język niemiecki

 

 

UWAGA:

Podręcznik należy zakupić dopiero po konsultacji z nauczycielem uczącym przedmiotu – ustalenie poziomu

(początek września 2022 r.)

 

 

 

 

 

   3. 

Język francuski

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Mieczysław Gajos, Marlena Deckert, Dorota Biele

„C’est parti ! 1”

Nr dopuszczenia: 989/1/2019

DRACO
   4. 

Język hiszpański

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

 “Descubre 1” Curso de Español

Nr dopuszczenia: 996/1/2019

DRACO
   5. 

Język rosyjski

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 „Wot i my po-nowomu 1”/ Воt мы по-ноʙому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum.

Nr dopuszczenia: 978/1/2019

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

KLASY DRUGIE

Klasa II B (mat. – biol. – chem.; „patronacka”

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaMarek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
7.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowyWSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik i zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony, klasa II. Dla absolwentów szkół podstawowych   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM
12.    Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

Klasa II C (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaMarek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
7.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowyWSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

 

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM
12.    Język łaciński 

W medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

Klasa II D (biol. – chem. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaMarek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
7.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy

 

WSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM
12.    Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

 

Klasa  II E (mat. – fiz. – j. ang.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowyNowa Era
7.        FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzonyWSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM
12.    ProgramowanieOpracowania własne nauczyciela

 

 

 

Klasa II F (mat. – fiz. – inf.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh  „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowyNowa Era
7.        FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzonyWSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

 

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM
12.    Brydż sportowyWładysław Izdebski  „Szkoła brydża od podstawówki do liceum”Wydawnictwo SZA

 

Klasa II  G (mat. – geogr. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiDorota Siwicka, Aleksander Nawarecki

„Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 1.

Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 2. Część 2.

Stentor
2.        HistoriaAdam Kucharski, Aneta Niewęgłowska „Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”Nowa Era
3.        WOSLucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki „W centrum uwagi 2.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era
4.        GeografiaTomasz Rachwał, Wioleta Kilar „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Nowa Era
5.        BiologiaAnna Helmin, Jolanta Holeczek  „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Biologia na czasie 2. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel)

Nowa Era
6.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowyNowa Era
7.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Podręcznik”. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowyWSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

 

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

OPERON
10.    PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz. 1.

 

OPERON
11.    Ekonomia w praktyceOpracowania własne nauczyciela

 

 
12.    Religiared. ks. Paweł Mąkosa „W poszukiwaniu dojrzałej wiary. Religia. Podręcznik dla II klasy szkoły ponadpodstawowej” GAUDIUM

 

Języki obce nowożytne

 

Lp.PrzedmiotTytułWydawnictwo
 

1.

 Język angielskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
 

2.

 Język niemieckiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   3.Język francuskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   4. Język hiszpańskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   5. Język rosyjskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 

 

KLASY TRZECIE

Klasa III A (j. pol. – hist. – WOS)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaTomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska „Zrozumieć przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”.Nowa Era
3.        WOSSławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn – Odzioba „W centrum uwagi 3.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
4.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
5.        BiologiaJolanta Holeczek  „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorka: Barbara Januszewska – Hasiec) 

Nowa Era
6.        ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowyNowa Era
7.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy”.WSiP
8.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
9.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
10.     PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
11.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM

 

Klasa III B (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polski Ewa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
4.        BiologiaFranciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Anna Tyc, Bartłomiej Grądzki)

Nowa Era
5.        ChemiaMaria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
6.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy”.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
9.        PrzedsiębiorczośćJ. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM
11.     Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

 

Klasa III C (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
4.        BiologiaFranciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Anna Tyc, Bartłomiej Grądzki)

Nowa Era
5.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
6.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy”.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
9.        PrzedsiębiorczośćJarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM
11.     Język łaciński 

W medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

 

Klasa III D (biol. – chem. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
4.        BiologiaFranciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Dawid Kaczmarek, Anna Tyc, Bartłomiej Grądzki)

Nowa Era
5.        ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyNowa Era
6.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy”.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
9.        PrzedsiębiorczośćJarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM
11.     Język łaciński 

w medycynie

Opracowania własne nauczyciela 

 

Klasa  III E (mat. – fiz. – j. ang.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
4.        BiologiaJolanta Holeczek  „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorka: Barbara Januszewska – Hasiec)

 

 
Nowa Era
5.        ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
6.        FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
9.        PrzedsiębiorczośćJarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM
11.     ProgramowanieOpracowania własne nauczyciela

 

 

 

Klasa III F (mat. – fiz. – inf.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaCzesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda  „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
4.        BiologiaJolanta Holeczek  „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorka: Barbara Januszewska – Hasiec)

Nowa Era
5.        ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
6.        FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
9.        PrzedsiębiorczośćJarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM
11.     Brydż sportowyWładysław Izdebski  „Szkoła brydża od podstawówki do liceum”Wydawnictwo SZA

 

Klasa III  G (mat. – geogr. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.        Język polskiEwa Paczoska  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 3. Część 1. (Młoda Polska)Stentor
2.        HistoriaJarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.Nowa Era
3.        GeografiaMarcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski „Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Nowa Era
4.        BiologiaJolanta Holeczek  „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorka: Barbara Januszewska – Hasiec)

Nowa Era
5.        ChemiaRomuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.Nowa Era
6.        FizykaLudwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda „Fizyka. Liceum ogólnokształcące i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy”.WSiP
7.        MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
8.        InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

OPERON
9.        PrzedsiębiorczośćJarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

 

OPERON
10.     Ekonomia w praktyceOpracowania własne nauczyciela

 

 
11.     Religiared. ks. Marian Zając „W poszukiwaniu nadziei. Religia. Podręcznik dla III klasy szkoły ponadpodstawowej”GAUDIUM

 

Języki obce nowożytne

 

Lp.PrzedmiotTytułWydawnictwo
 

1.

 Język angielskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
 

2.

 Język niemieckiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   3. Język francuski

 

Podręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   4. 

Język hiszpański

 

Podręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   5. 

Język rosyjski

 

Podręcznik uzgodniony z nauczycielem 

 

 

 KLASY CZWARTE 

Klasa IV A (j. pol. – hist. – WOS)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4.

 

Stentor
2.    HistoriaRobert Śniegocki, Agnieszka Zielińska „Zrozumieć przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”.

 

Nowa Era
3.    WOSLucyna Czechowska, Sławomir Drelich „W centrum uwagi 4”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era
4.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

 

   Pazdro
5.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa IV B (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    BiologiaFranciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 4”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 4. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Bartłomiej Grądzki, Agnieszka Krotke, Anna Tyc)

Nowa Era
4.    ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nowa Era
5.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
6.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa IV C (mat. – biol. – chem.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    BiologiaFranciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 4”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 4. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Bartłomiej Grądzki, Agnieszka Krotke, Anna Tyc)

Nowa Era
4.    ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nowa Era
5.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa ”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
6.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa IV D (biol. – chem. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    BiologiaFranciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski „Biologia na czasie 4”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 4. Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (autorzy: Bartłomiej Grądzki, Agnieszka Krotke, Anna Tyc)

Nowa Era
4.    ChemiaKontynuacja podręcznika: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  Nowa Era
5.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda „ Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres podstawowy

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres podstawowy (autorzy j. w.)

   Pazdro
6.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa  IV E (mat. – fiz. – j. ang.; „patronacka”)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres rozszerzony.WSiP
4.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
5.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa IV F (mat. – fiz. – inf.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    FizykaMaria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, „Fizyka. Podręcznik” . Liceum i technikum. Klasa 4. Zakres rozszerzony.WSiP
4.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
5.    InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

 
6.    Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Klasa IV  G (mat. – geogr. – j. ang.)

Lp.PrzedmiotTytułWydane

przez

1.    Język polskiJacek Kopciński  „Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura.”  Klasa 4. Stentor
2.    HistoriaJarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak „Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”.

 

Nowa Era
3.    GeografiaTomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh „Oblicza geografii 4”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.Nowa Era
4.    MatematykaMarcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda  „Matematyka”. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4.  Zakres rozszerzony. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4”. Zakres rozszerzony (autorzy j. w.)

   Pazdro
5.    InformatykaPodręcznik uzgodniony z nauczycielem

 

OPERON
 

 

Religia red. ks. Robert Strus i ks. Wiesław Galant „Świadczę o Jezusie         w rodzinie”GAUDIUM

 

Języki obce nowożytne

Lp.PrzedmiotTytułWydawnictwo
 

1.

 Język angielskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
 

2.

 Język niemieckiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   3. Język francuskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   4. Język hiszpańskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 
   5. Język rosyjskiPodręcznik uzgodniony z nauczycielem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content