KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW „MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN”

SZÓSTA EDYCJA KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH “MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN” 2021/2022

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie zaprasza uczniów z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w VI edycji konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych. Jak co roku konkurs organizowany jest przez III LO przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół III LO.

Konkurs MIT DEM HERZEN BEIM DEUTSCHEN składa się z II etapów.

ETAP I – 01.IV.2022 godz. 9.00 – 9.45 w szkołach macierzystych

Test pisemny obejmujący ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z zakresu materiału dla klas szkoły podstawowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zadania typu: test luk, tłumaczenie fragmentów zdań, test wyboru, odpowiedzi na pytania. Testy zostaną przesłane do szkół drogą mailową na 2, 3 dni przed terminem konkursu.

Zgłoszenia szkól do udziału w konkursie drogą mailową na adres szkoły prosimy przesyłać do dnia: 25.III.2022, na adres email: monika@mebloart.eu ( z tematem: konkurs)

Wyniki po pierwszym etapie przekazują szkoły podstawowe w terminie do 08.IV.2022. ( Prosimy o przesłanie samych wyników w email na adres monika@mebloart.eu oraz prac do nas pocztą.)

Ogłoszenie wyników ETAPU I – 11.IV.2022

ETAP II – 22.IV.2022 godz. 15.00 – 15.45 budynek III LO ul. Brodzińskiego 6

Test pisemny obejmujący słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia leksykalno – gramatyczne oraz test wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Ogłoszenie wyników ETAPU II –25.IV.2022

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE VI edycji KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIĘ SIĘ DNIA 29.04.22 GODZ. 15:00 W BUDYNKU NASZEJ SZKOŁY PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 6.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgodą rodziców.

 

 

Skip to content