ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrekcja przypomina, że 21 marca 2019 r. (czwartek) odbędą się

zebrania dla Rodziców uczniów klas I, II i III wg następującego harmonogramu:

KLASY  DRUGIE  I     KLASY    TRZECIE:

  • 17.00 – spotkania z Wychowawcami  w przydzielonych salach lekcyjnych.

KLASY    PIERWSZE:

  • 18.00 – spotkania z Wychowawcami  w przydzielonych salach lekcyjnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz