UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO KLAS PIERWSZYCH

Przypominamy, że warunkiem koniecznym przyjęcia do III LO w Tarnowie jest potwierdzenie woli nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o egzaminie (gimnazjalnym lub ósmoklasisty)  w terminie do 9 lipca 2019 r. / wtorek / (godz. 15:00).
W przypadku braku w/w dokumentów uczeń zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych.

Dyrekcja

Dodaj komentarz