PODRĘCZNIKI dla klas DRUGICH i TRZECICH

Przedstawiamy listę podręczników do klas drugich i trzecich na rok szkolny 2019/2020:

Klasa  II  A

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda  „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 1 ZamKor
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony
z nauczycielem
 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

8. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
9. J. francuski „En Action!” Część 1. Hachette Livre

S.A.

10. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nowa Era       
11. Programowanie Opracowania własne  
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

Klasa II  B „patronacka”

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań ”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era

 

 

5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 Klasa  II  C

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Biologia Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski

 gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  II  D

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. J. łaciński w medycynie Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  II  E

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 1

 

HELION
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español

 

Wydawnictwo

Draco

8. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2.

 

WSiP
9. J. francuski „En Action!” Część 1. Hachette Livre

S.A.

10. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego

 

Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

 

Klasa  II  F

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 1 ZamKor
4. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 1 HELION
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

11. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie”

 

GAUDIUM

Klasa  II  G

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy

 

Pazdro
3. Geografia „Oblicza geografii” Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. J. angielski

 gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

8. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
9. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

10. Historia

i społeczeństwo

T. Maćkowski ”Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. I. Janicka  ”Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum

Nowa Era
11. Ekonomia 

w praktyce

J. Kijakowska, „Ekonomia w praktyce”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  II  H

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Historia R. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość” Starożytność i średniowiecze. Cz. I i II. Podręcznik do historii  dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. WOS A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Część 1 Nowa Era
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 2. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1.

 (gr. podst.)

„Francofolie Express 3”

(gr. rozszerz.)

Hachette Livre

S.A

Wydawnictwo Szkolne

PWN

11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją

M. Gawlikowskiego

Nowa Era
12. J. łaciński

w prawie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

Klasa  III  A

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda  „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2 ZamKor
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

8. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
9. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

10. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era        ,
11. Programowanie Opracowania własne  
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 Klasa III  B „patronacka”

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań ”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie” Część 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era

 

5. J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  III  C

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony

 

Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie. Część 3” Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński

w medycynie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  III  D

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Biologia „Biologia na czasie. Część 3” Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
4. Chemia  „To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna”. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
5 J. angielski   gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski   gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. J. łaciński w medycynie Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  III  E

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbióe zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 2 HELION
4. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
5. J. angielski

gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

8. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
9. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

10. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  III  F

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres rozszerzony Pazdro
3. Fizyka M.Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach  „Z fizyką w przyszłość.”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Część 2 ZamKor
4. Informatyka „Informatyka Europejczyka” zakres rozszerzony. Część 2 HELION
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

11. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
12. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 Klasa  III  G

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Ponad słowami”. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. Nowa Era
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Geografia „Oblicza geografii” Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era
6. J. angielski    gr. 1 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. angielski    gr. 2 Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
9. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

10. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3. WSiP
11. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

12. Historia i społeczeństwo J. Centek „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”.

 M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda ”Poznać przeszłość. Europa i świat.”.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Nowa Era
13. Ekonomia 

w praktyce

J. Kijakowska, „Ekonomia w praktyce”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Operon
14. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

Klasa  III  H

Lp. Przedmiot Podręcznik Wydawnictwo
1. J. polski „Przeszłość to dziś” Zakres podstawowy i rozszerzony Stentor
2. Matematyka M.Kurczab, E. Kurczab, E. Świda „Matematyka. Zbiór zadań”. Zakres podstawowy Pazdro
3. Historia P. Klint, P. Galik  „Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” Cz. 2. P. Galik  „Zrozumieć przeszłość.  Lata 1815-1939” Cz. 3.

Podręcznik do historii  dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nowa Era
4. WOS A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. Zakres rozszerzony. Część 2 Nowa Era
5. J. angielski

gr. 1

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
6. J. angielski

 gr. 2

Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
7. J. niemiecki Podręcznik uzgodniony

z nauczycielem

 
8. J. hiszpański “Descubre” Curso de Español Wydawnictwo

Draco

9. J. rosyjski „Nowyj Diałog” Część 3.

 

WSiP
10. J. francuski „En Action!” Część 1, 2. Hachette Livre

S.A.

11. Przyroda  „Przyroda”. Praca zbiorowa pod redakcją M. Gawlikowskiego Nowa Era
12. J. łaciński

w prawie

Opracowania własne  
13. Religia R. Strus, W. Galant „Świadczę o Jezusie w świecie” GAUDIUM

 

Obrazek wyróżniający: https://pixabay.com/pl/photos/ksi%C4%85%C5%BCki-book-stos-u%C5%82o%C5%BCone-3346785/
Skip to content