II EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

Konkurs Czytelniczy Czytam, znam, rozumiem   pod  Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, Prezydenta Miasta Tarnowa  i Rektora PWSZ w Tarnowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w II edycji Małopolskiego Konkursu Czytelniczego Czytam, znam rozumiem.

W tym roku szkolnym konkurs ma zasięg wojewódzki. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: I etap – szkolny (eliminacje pisemne), II etap – rejonowy (eliminacje pisemne), II etap – finał na szczeblu rejonowym (eliminacje ustne). Zmagania uczestników na etapie rejonowym oceniać będzie Komisja konkursowa złożona z członków Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie; pracom komisji przewodniczyć będzie prof. dr hab. Teresa Wilkoń. Laureatom konkursu przysługuje  wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

konkurs_czytelniczy_regulamin_2019

Dodaj komentarz