MATURY PRÓBNE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Młodzież klas I, II i III: w  dniach 19 – 25 listopada 2019 r. (wtorek – poniedziałek) w naszej szkole odbędą się  próbne pisemne egzaminy maturalne. W tych egzaminach wezmą obowiązkowo udział wszyscy uczniowie klas trzecich wg harmonogramu udostępnionego na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

 W WYMIENIONYCH  DNIACH CZĘŚCIOWEJ ZMIANIE ULEGNIE ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

KLASY PIERWSZE po szkole podstawowej (A – G)

 • we wtorek (19.11.) przychodzą na godz. 9.00 do sali gimnastycznej na spotkanie z przedstawicielami WKU oraz warsztaty profilaktyczne; następnie rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);
 • w środę (20.11.) nie mają lekcji 1 i 2.; o 9.45 pod opieką wyznaczonych Nauczycieli wychodzą do tarnowskiego teatru na spektakl „Tango” (przedstawienie rozpoczyna się o godz. 10.00); następnie wracają na zajęcia o godz. 13.00;
 • w czwartek (21.11.) rozpoczynają zajęcia od lekcji 4. (godz. 10.05);
 • w piątek (22.11.) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji;
 • w poniedziałek (25.11.) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji.

 

KLASY PIERWSZE po gimnazjum (Ag – Gg)

 • we wtorek (19.11.) przychodzą na godz. 9.00 do sali gimnastycznej na spotkanie z przedstawicielami WKU oraz warsztaty profilaktyczne; następnie rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);
 • w środę (20.11.) klasa I Fg o godz. 9.45 pod opieką wyznaczonego Nauczyciela wychodzi do tarnowskiego teatru na spektakl „Tango” (przedstawienie rozpoczyna się o godz. 10.00); następnie wraca na zajęcia o godz.13.00;  pozostałe klasy pierwsze po gimnazjum rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00)
 • w czwartek (21.11.) rozpoczynają zajęcia od lekcji 4. (godz. 10.05);
 • w piątek (22.11.) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji;
 • w poniedziałek (25.11.) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji.

 

KLASY DRUGIE

 • we wtorek (19.11.) rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);
 • w środę (20.11.) przychodzą na godz. 9.00 do sali gimnastycznej na spotkanie z przedstawicielami WKU; następnie rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);
 • w czwartek (21.11) rozpoczynają zajęcia od lekcji 4. (godz. 10.05);
 • w piątek (22.11) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji;
 • w poniedziałek (25.11.) nie mają lekcji 1.; o 8.15 pod opieką wyznaczonych Nauczycieli wychodzą do kina „Marzenie” (seans rozpoczyna się o godz. 8.30); następnie wracają na zajęcia o godz. 11.00;

 

KLASY TRZECIE

 • po zakończonych egzaminach kontynuują zajęcia wg planu lekcji –

                       we  wtorek /19.11./ i  środę /20.11./: od godz. 11.00 (lekcja 5.); 

                         w czwartek /21.11./ :                          od godz. 10.05 (lekcja 4.);

 • biorą udział TYLKO w egzaminie maturalnym –

                 w piątek /22.11./ i w  poniedziałek /25.11./

 

 

 

Dodaj komentarz