Kolejny sukces literacki Mateusza

Z wielką dumą i radością informujemy o kolejnym sukcesie literackim

Mateusza Sachy z klasy I Fg,

który został jednym z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu literackiego

„O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”

organizowanego przez Fundację Panteon Narodowy.

 

SERDECZNE GRATULACJE!

Dodaj komentarz