GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH!

Franciszek Garbień z klasy 2A został laureatem konkursu kończącego Warsztaty Historyczne pt. „O tempora, o mores!” i uzyskał indeks z prawem do studiowania w przyszłości na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturalnego.

W dniu 3 października br. w siedzibie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie, odbyło się zakończenie warsztatów historycznych, które stanowiło finał cyklu 7. spotkań w roku szkolnym 2019/2020.

W warsztatach uczestniczyło 40 uczniów z klas 1A, 1Ag, 2B, 3H. Do finału zakwalifikowało się 18. uczniów z klasy 2A, 2Ag, 2B. Każdy otrzymał certyfikat udziału w warsztatach i nagrodę rzeczową.

Gratulujemy sukcesów!!!

Opiekunowie warsztatów: Małgorzata Krawczyk- Trybulska, Łukasz Jewuła.

Dodaj komentarz