Laptop dla ucznia na zdalnym nauczaniu z programu „Zdalna szkoła +”

W trudnym okresie ZDALNEGO NAUCZANIA

Szkoła może pomóc uczniom, którzy mają problemy z dostępem do komputera.

Dysponujemy kilkoma laptopami, które możemy wypożyczyć Wam do domu.

Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”, który jest wsparciem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Opis projektu: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wystartowala-zdalna-szkola

Regulamin użyczenia laptopa

Wniosek o wypożyczenie laptopa

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt telefoniczny do szkoły: 146888400

Leave a Reply