MCHE: warsztaty wyjazdowe w dniach 22-26 września 2021r. – WOLNE MIEJSCA !

Szanowni Uczniowie,

zapraszamy do zapisów – zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty, naprawdę warto skorzystać z oferty.                 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w dniach od 22 września 2021 r. do 26 września 2021 r. warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych uczniów.

 

Warsztaty odbędą się w następującym terminie:  22.09. 2021 r.  –  26.09. 2021 r.

ORGANIZACJA:

  • Środa,  22. 09. 2021, godziny popołudniowe: przyjazd uczniów  z miejsc zbiórek (szkół) do Krakowa, zakwaterowanie w hotelach.
  • Warsztaty w dniach 23.09. 2021 r. (czwartek) do 26.09 2021r. (niedziela).  Warsztaty odbywają się na uczelniach (poniżej lista i maksymalna liczba uczniów, którą może przyjąć uczelnia). Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.
  • Godziny popołudniowe: zapewniony  program naukowy.

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH:

17 obszarów tematycznych prowadzonych przez uczelnie w terminie  23. 09. 2021 r.- 26.09. 2021 r. w następujących limitach dla  uczniów z III LO Tarnów

1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)- 8 uczniów – rekrutacja zakończona

2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) – 8 uczniów – rekrutacja zakończona

3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – 8 uczniów – rekrutacja zakończona

4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – 8 uczniów – rekrutacja zakończona

5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), 8 uczniów – rekrutacja zakończona

6)    matematyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 8 uczniów – rekrutacja zakończona

7)    geografia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 3 uczniówzastały 2 miejsca !

8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 7 uczniów – rekrutacja zakończona

9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) – 6 uczniów – rekrutacja trwa wolne wszystkie miejsca !

10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 3 uczniówrekrutacja zakończona

11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), 1 uczeń –  wolne miejsce !

12) chemia (Politechnika Krakowska),  8 uczniów1 miejsc wolne! 

13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), 8 uczniów8 miejsc wolnych !

14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 5 uczniów3 miejsca wolne !

15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 8 uczniówrekrutacja zakończona.

16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 5 uczniów5 miejsc wolnych !

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 8 uczniów – 2 miejsca wolne !

2) Rekrutacja:

Rekrutowani na warsztaty  w pierwszej kolejności  będą uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach       w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

W przypadku dostępności miejsc w warsztatach w konsultacji z Departament Edukacji zostaną ewentualnie rekrutowani uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar warsztatów, który go interesuje. Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

 

TERMIN REKRUTACJI  uzupełniającej NA WARSZTATY UPŁYWA: 

3 września  2021 r. 

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

Wypełniając wniosek wpisujecie średnią z pierwszego semestru!!!!

wniosek: SKMBT_C22021061011200

pozostałe dokumenty (wypełniamy po potwierdzeniu przez sekretariat informacji o zakwalifikowaniu na warsztaty): Oświadczenie, deklaracja, zakres danych, zgoda na wizerunek

Skip to content