FORUM ,,DAR STAROŚCI W WYCHOWANIU’’

Forum-Dar-Starości-

Artykuł napisały: Amelia Szwedo i Klaudia Wróbel
FORUM ,,DAR STAROŚCI W WYCHOWANIU’’

25 września 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie nasze uczennice miały okazję pomóc w ramach wolontariatu w przygotowaniu Forum organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców (oddział w Tarnowie). Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele Akademickim pw. św. Józefa, której przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz. Głównym tematem Forum była analiza i uznanie wartości, jaką starość odgrywa w wychowawczym dialogu międzypokoleniowym w aspekcie jej użytkowości i ważności w dzisiejszym świecie. Wykłady poprowadzili m.in. ks. prof. dr hab. Michał Drożdż oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy. Statut i wartości katolickie wpisane w działalność zostały potwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski. Stowarzyszenie nie ma struktur diecezjalnych ani parafialnych. Działa na terenie Polski, w różnych miastach jest organem prowadzącym kilkunastu szkół katolickich w Polsce (m.in. w Libiążu, gdzie przez 12 lat uczęszczała Helenka Kmieć, wolontariuszka zamordowana na misjach w Boliwii).

Skip to content