II Szkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hiszpańskojęzycznych

Z okazji „Día de la Hispanidad” („Dnia Hiszpańskości”), hiszpańskiego święta narodowego przypadającego 12 października, ogłaszamy II Szkolny Konkurs Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hiszpańskojęzycznych.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HISZPANII I KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH

III LO IM. ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIE

CEL GŁÓWNY KONKURSU:
poszerzanie wiedzy uczniów na temat zjawisk społecznych, kulturowych, informacji geograficznych, historycznych i turystycznych krajów hiszpańskojęzycznego obszaru językowego (Hiszpania, Ameryka Łacińska) oraz o języku hiszpańskim.

CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:
– przybliżanie kultury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych,
– rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur hiszpańskojęzycznego obszaru językowego,
– zachęcanie uczniów do dalszego, również samodzielnego, pogłębiania wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych oraz doskonalenia języka hiszpańskiego i jego odmian.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie w związku z Día de la Hispanidad, czyli „Dniem Hiszpańskości”, obchodzonym dorocznie 12 października.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony 16.11.2021r.
2. Konkurs organizowany jest w języku polskim w formie pisemnej.
3.Obowiązuje forma pytań otwartych; wszyscy uczestnicy otrzymują pytania o jednakowej treści.
4. Konkurs obejmuje jeden etap.
5. Zgłoszenia należy dokonać u organizatora konkursu do dnia 9.11.2021r. (osobiście lub poprzez e-dziennik).
6. W konkursie nagrodzone zostaną trzy pierwsze osoby z najwyższą liczbą punktów (odpowiednio miejsce I, II, III). 7. Wyniki zostaną podane na stronie III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.
8. Za wykazaną w konkursie wiedzę (minimum 50% punktów) uczniowie mogą otrzymać ocenę z przedmiotu język hiszpański.
9. Regulamin Konkursu dopuszcza, aby w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów miejsce drugie oraz trzecie zajmowały  dwie osoby ex aequo, natomiast w przypadku miejsca pierwszego zwycięzcę wyłoni dogrywka, o której uczestnicy zostaną poinformowani po ogłoszeniu wyników Konkursu.
10. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
11. Zakres konkursu obejmuje przede wszystkim:
a) szczegółowe informacje geograficzne o Hiszpanii oraz podstawowe informacje o krajach Ameryki Łacińskiej,
b) bieżącą sytuację polityczną Hiszpanii (w tym przede wszystkim: ustrój polityczny, rodzina królewska, rząd, języki oficjalne, członkostwo w Unii Europejskiej),
c) znane postaci ze świata hiszpańskojęzycznego (piosenkarze, aktorzy, politycy etc.),
d) spuściznę kulturową (hiszpańskie i latynoskie zwyczaje, światowej sławy malarze, muzycy, artyści i ich dzieła oraz kuchnia hiszpańska/latynoska),
e) podstawowe informacje dotyczące Hiszpanii w czasach wojny domowej (1936-1939), dyktatury generała Francisco Franco (1939-1975)  oraz losy dynastii Burbonów w XX wieku.

ORGANIZATOR
Nauczycielka języka hiszpańskiego: p. prof. Sylwia Kurzawska

 

Skip to content