Program FLEX w roku szkolnym 2022/2023

Bezpłatny program skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum i technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Aktualna rekrutacja umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2022/23.

W programie FLEX może wziąć udział uczeń, który:
– ma polskie obywatelstwo,
– urodził się między 15.07.2004 a 15.07.2007 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2004-15.07.2007)
– zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
– spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:
– podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA;
– miesięczne stypendium na własne wydatki;
– zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku;
– program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
– szkolenie przedwyjazdowe w Polsce;
– ubezpieczenie medyczne;

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 15 października 2021r.: http://ais.americancouncils.org/flex.

Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Więcej informacji:
https://poland.americancouncils.org/flex oraz http://discoverflex.org

 

Katarzyna Wańczyk- nauczyciel języka angielskiego III LO Tarnów.

Skip to content