Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór na kandydatów na członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministerstwa.

Do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat.

Nabór kandydatów odbywa się w terminie 1-30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym formularz naboru, znajdziecie w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej.

Druga kadencja Młodzieżowej Rady Klimatycznej rozpocznie się na przełomie września i października 2022 r. i potrwa 2 lata.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski i które chcą przedstawiać swoje propozycje i opinie w sprawach związanych z działalnością Ministerstwa, które mają pomysły i są gotowe zaangażować się w działania edukacyjne i promować wśród rówieśników proekologiczne zachowania.

Zgłoszenia na kandydatów zostaną podzielone na dwie grupy:

I grupa: osoby poniżej 20 roku życia ( z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik z najwyższą oceną merytoryczną),  łącznie 16 uczestników;

II grupa: osoby powyżej 20 roku życia, łącznie 16 uczestników z najwyższą ocena merytoryczną, bez podziału na województwa.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy m. in.:

  1. wyrażanie opinii w zakresie spraw obiętych działaniami administracji rządowej klimatu, energii i środowiska, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych, w tym propozycji rozwiązań;
  2. kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw obiętych działaniami administracji rządowej klimatu, energii i środowiska.

 

Informacje o MRK i jej działalności podczas I kadencji, relacje z wydarzeń, znajdziecie na profilu FB

Zapraszamy!

Skip to content