Regulamin „półmetka”

 

  1. „Półmetek jest zabawą organizowaną w klasach II za przyzwoleniem dyrekcji tylko na terenie szkoły.
  2. Za bezpieczeństwo i przebieg zabawy w szkole są odpowiedzialni wychowawcy klas i rodzice, którzy sprawują opiekę nad młodzieżą w czasie zabawy.
  3. Czas trwania zabawy nie powinien przekroczyć godz. 24.00
  1. Bezpieczny powrót do domu zapewniają rodzice.
  2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

a) nie piją alkoholu,

b) nie palą papierosów,

c) nie zażywają narkotyków ani innych środków odurzających,

d) są odpowiedzialni za osoby towarzyszące.

6. Osoby łamiące regulamin muszą opuścić szkołę w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodzica.

7.Za łamanie regulaminu ocena  zachowania  ulega obniżeniu.