Stypendium jest przyznawane za  rok szkolny 2020/2021 dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Poniżej znajduje się link do regulaminu.

Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – (tekst jednolity)

Skip to content