Obecnie (styczeń 2020 r.) trwają prace nad przygotowaniem naboru wniosków o przyznanie stypendium w  roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lu przedsiębiorczości.  Planowany termin rozpoczęcia naboru to druga połowa lutego 2020 r.

Poniżej znajduje się link do regulaminu.

Regulamin wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – (tekst jednolity)