Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i / lub przedsiębiorczości. Podczas trwania stypendium uczniowie realizują  (pod okiem opiekuna dydaktycznego) indywidualny plan rozwoju w obszarze wymienionych przedmiotów.

Dokumenty należy składać do 26 listopada 2022 r.

W celu uzyskania wsparcia stypendialnego Wnioskodawca składa następujące dokumenty:
1) pismo przewodnie do wniosku (.doc)
2) wniosek o przyznanie stypendium (.xlxs),
3) kopię świadectwa za rok szkolny 2021/2022 poświadczoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie z wykazem rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.
UWAGA!! W przypadku uczniów klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego wymagane jest zaświadczenie ze wskazaniem przedmiotów oraz ocen jakie uczeń uzyskał tylko w roku szkolnym 2021/2022.

Poniżej znajduje się link do wszystkich istotnych informacji dotyczących stypendium (m. in. wykaz konkursów i olimpiad oraz szczegółowy regulamin).

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

 

Skip to content