KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH

W pierwszym tygodniu marca odbędzie się konkurs j. angielskiego dla klas pierwszych obejmujący zagadnienia leksykalno-gramatyczne, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na poziomie B2+ (upper-intermediate). Chętni proszeni są o zgłaszanie się do swoich nauczycieli j. angielskiego do 18 lutego.

Organizatorzy: Agata Kowal & Edyta Nowak

Dodaj komentarz