Bezpieczna Szkoła

EDUKACJA  PRZECIWPOŻAROWA

Zobacz galerię.

Choć może nie jest to częste – niejeden z nas znalazł się lub może znajdzie się w sytuacji, gdy wybuchnie pożar. Wtedy w popłochu i z przerażeniem zastanawiamy się, co robić, jak się zachować.
Dnia 17.01.2012 roku naszą szkołę odwiedził oficer straży pożarnej Piotr Wójcik, który przybliżył nam problem ochrony przeciwpożarowej. Prawne przepisy na ten temat możemy znaleźć w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Dla nas jednak ważniejsza jest praktyczna strona tego aspektu. Kiedy zobaczymy dym lub ogień, musi nam w głowie zapalić się czerwona lampka sygnalizująca zagrożenie. Następnym krokiem jest ocena ryzyka swojego i innych osób. Właściwa ocena sytuacji, to punkt wyjścia do dalszego zachowania. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie doprowadzić do groźnej w skutkach paniki. Podczas pożaru i ewakuacji najważniejszymi powinny być następujące zagadnienia:
– Ocenić  realne zagrożenie oraz powiadomić inne osoby  o niebezpieczeństwie.
– Nie  należy ryzykować życia lub zdrowia dla ratowania mienia.
– Nie używać wind.
– Gaśnicą można ugasić niewielki pożar.
– Należy starać się zejść na piętro niżej lub wyjść na zewnątrz budynku ( dym unosi się do góry ).
– Nie otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym. Tlen może spowodować rozwój pożaru i płomienie mogą poparzyć.
– Jeżeli pali się na kimś ubranie, to nalęży zmusić  go do położenia się, owąć lub przykryć jego ciało kocem, kurtką lub podobną rzeczą.
– Nie należy wdychać dymu. Zasłonić usta mokrą tkaniną.
– Udzielić  poparzonemu pierwszej pomocy.
– Nie gasić płonącego gazu.
– Nie używać  wody do gaszenia urządzeń elektrycznych.

Należy pamiętać, że od naszej postawy może zależeć zdrowie, a nawet życie bliskich osób . Trzeba zróbić wszystko, co w naszej mocy, aby przeciwdziałać zagrożeniu, zlikwidować lub ograniczyć do minimum skutki pożaru.

Po tym spotkaniu powinniśmy zakodować sobie fakt, aby w każdej sytuacji związanej z zagrożeniem pożarowym zachować zimną krem i zdrowy rozsądek.  Nie panikować.
Dowodem na to, że prezentacja przedstawiciela straży pożarnej miała sens i była dobrze zorganizowana, jest wypowiedź  jednej z uczennic: „Nareszcie będziemy  wiedzieć, jak się zachować w takich sytuacjach”.

Adrianna Fryc
Klasa 1H

Dodaj komentarz