ZAPRASZAMY do „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Zgodnie z treścią Zarządzenia Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszenia V naboru wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” ustala się, że nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 trwać będzie od 2 do 26 listopada 2012 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie.

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w wersji papierowej.

Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przed lub po terminie naboru.

 

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie stypendium.

Dodaj komentarz