Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”

w Krakowie roku akademickim 2014/2014 prowadzi rekrutacje na kierunkach:

– Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I i II stopnia

– Administracja studia I stopnia

Nauka na tej uczelni daje szansę zdobycia i rozwinięcia wiedzy i umiejętności niezbędnych na stanowiskach pracy m. in. w administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach organizacyjnych służb państwowych, w wojsku, policji, straży miejskiej, w służbie celnej, w biurze ochrony rządu, w służbie więziennej itp.

Bogatą ofertę edukacyjną uczelni znajdziecie na stronie: www.apeiron.edu.pl

Dodaj komentarz