Stypendium Start2Star

Ruszyła VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star. Jest to stypendium dla niezamożnych i zdolnych maturzystów. Stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.

Udział w programie mogą wziąć uczniowie, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł. w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych oraz średnia ocen wyniosła minimum 4, 0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Do korzystania z tej możliwości materialnej pomocy szczególnie zachęca się uczniów z pasją naukową, sportową bądź artystyczną, uczniów, którzy biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych, wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną oraz wiedzą, w jakim kierunku chcą się rozwijać.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl do dnia 16 maja 2014 r. Tel. 22 537 73 33

Dodaj komentarz