Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

organizuje Dzień Otwarty 10 kwietnia 2014r od godziny 10.00 w budynku przy ul. Waryńskiego 14.

W programie:

  • informacje na temat kierunków studiów, specjalności i warunków studiowania
  • informacje dotyczące zasad studiowania i rekrutacji
  • informacje dotyczące skorzystania z programu ERASMUS+, w celu wyjazdu na studia i praktyki za granicą.
  • wykłady otwarte:                                                                                                                    – godz. 10.00 (ul. Waryńskiego 14) – wykład prof. dr hab. Janusza Morbitzera –„Nowa

kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie”                                                        – godz. 12.00 (ul. Waryńskiego 14) – Koordynator Erasmus+ mgr Radosław Pyrek –

„Mobilność międzynarodowa, jako instrument podnoszenia kwalifikacji zawodowych”                     – godz. 13.00 (ul. Waryńskiego 14) – wykład prof. zw. dr hab. Leszka Kozioła – „

Wymagania kompetencyjne na rynku pracy. Stan istniejący i perspektywy”

  • warsztaty:                                                                                                                             –  warsztat coachingowy „Kurs na życie”                                                                                    –  warsztat „Kreatywnym być…” studentów KNP „Paidagogos”

Kandydaci na studia będą mogli porozmawiać ze starszymi kolegami studiującymi w MWSE, a także ze studentami z Chorwacji i Turcji – stypendystami programu ERASMUS.

Dodaj komentarz