Uniwersytet Warszawski

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych organizuje Dzień Otwarty 26 kwietnia 2014 roku (sobota).

przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Od bieżącego roku prowadzona jest rekrutacja na indywidualne studia w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych, na studia stacjonarne, pierwszego

i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (w zależności od kierunku).

Studia te są adresowane do uczniów zdolnych a zarazem pracowitych, którzy mają szerokie zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Czeka na nich najlepsza kadra dydaktyczna

i naukowa siedmiu wydziałów UW tworzących Kolegium MISMaP.

Każdy ze studentów ma opiekuna naukowego z dziedziny najbliższej jego zainteresowaniom i studiuje według indywidualnego programu. Osoby pragnące rozwijać swoją pasję mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Informacje: www.uw.edu.pl

www.mismap.uw.edu.pl

tel.(0-22) 55 40 716, 55 40 715

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 93

02- 089 Warszawa

Dodaj komentarz