Małopolski program stypendialny

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok szkolny 2014/2015 Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie ogłoszenia VII naboru wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

 

 

ustala się, że nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 trwać będzie od 3 do 28 listopada 2014 r.

więcej informacj pod adresem stypendia.mcp.malopolska.pl

W przypadku pytań można kontaktować się ze szkolnym koordynatorem ds. stypendiów  prof. Tomaszem Sobczakiem

 

Dodaj komentarz