Młodzież klas I, II i III,

W dniach 25 – 28 listopada 2014 r. (wtorek – piątek) w naszej szkole odbędą się próbne pisemne egzaminy maturalne. W tych egzaminach wezmą obowiązkowo udział wszyscy uczniowie klas trzecich wg harmonogramu udostępnionego na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

W WYMIENIONYCH  DNIACH CZĘŚCIOWEJ ZMIANIE ULEGNIE ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

KLASY TRZECIE

po zakończonych egzaminach kontynuują zajęcia wg planu lekcji.

 

KLASY PIERWSZE

ü  we wtorek  (25.11.) nie mają lekcji 1.; o godz. 8.00 pod opieką wychowawców wychodzą do kina „Marzenie” na film „Bogowie” (seans rozpoczyna się o godz. 8.30); następnie wracają na zajęcia

o godz. 11.00;

ü  w środę (26.11) rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);

ü  w czwartek (27.11) rozpoczynają zajęcia od lekcji 4. (godz. 10.00);

ü  w piątek (28.11) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji.

 

 

KLASY DRUGIE

ü  we wtorek  (25.11.) rozpoczynają zajęcia od lekcji 5. (godz. 11.00);

ü  w środę (26.11) nie mają lekcji 1.; o godz. 8.00 pod opieką wychowawców  wychodzą do kina „Marzenie” na film „Bogowie” (seans rozpoczyna się o godz. 8.30); następnie wracają na zajęcia

o godz. 11.00;

ü  w czwartek (27.11) rozpoczynają zajęcia od lekcji 4. (godz. 10.00);

ü  w piątek (28.11) mają zajęcia wg klasowych planów lekcji.

 

 

WTOREK  (25.11.2014 r.)                                 ŚRODA  (26.11.2014 r.)

Klasa

Opieka podczas seansu

Klasa

Opieka podczas seansu

I  A

p. M. Mikosińska

II  A

p. M. Radwański

I  B

p. M. Woziwoda

II  B

p. D. Jurasz

I  C

p. J. Prodanowska

II  C

p. B. Tkaczyk – Szwed

I  D

p. K. Płonka

II  D

p. G. Dzierwa

I  E

p. B. Miś

II  E

p. J. Patyk

I  F

p. Ł. Jewuła

II  F

p. A. Mielec

I  G

p. B. Reiner

II  G

p. M. Widomska

I  H

p. J. Ślęzak

II  H

p. E. Nowak

I  I

p. M. Krawczyk – Trybulska

II  I

p. H. Wrońska

 

Dodaj komentarz