Wyniki Kwesty „Czerwonokrzyska Gwiazdka”

W dniach 4 i 9 grudnia 2014r. członkowie Szkolnego Koła PCK w ramach zbiórki publicznej pod hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka” organizowanej przez Odział Rejonowy PCK w Tarnowie przeprowadzili kwestę, której celem było pozyskanie funduszy na zakup żywności dla uczniów naszej szkoły oraz rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Tarnowa znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W sumie zebrano 754,39zł.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do Akcji serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz